Dec 1, 2009

Salamat Ja Pasiya!

Photobucket

please click image for higher resolution...

mga kaibigan, kapamilya, kapuso at ka-ADTREK, muli ay ipanakita ninyo ang inyong kahandaang tumulong sa ating kapwa na nangangailangan. sa pagkakataong ito, mga kapatid sa itogon naman ang binahagian ninyo ng biyaya. marami sa atin ay nagpaabot na ng tulong sa mga naging biktima ng sunod sunod na bagyong humagupit sa atin, ngunit hindi ninyo isinara ang inyong mga pintuan ng kami'y kumatok para sa mga taga-Itogon. maliit man o malaking halaga, kaunti man o maraming kagamitan, ng ating pinagsama sama ay naging napakalaking tulong para sa kanila. bawat bata ay may ngiti sa mga laruan at school supplies na kanilang natanggap. bawat ama at ina ay nakangiti habang kanilang tinatanggap ang grocery package na ating alay. marahil ay nabawasan ng alalahanin kung paano at saan sila kukuha ng ihahain sa kani-kanilang mga tent na nagsisilbing tahanan sa luob na ng dalawang buwan. at ang lahat ay nagalak sa simpleng pananghaliang aming inihanda para sa kanila.

ang pamunuan ng ADTREK ay nagpapasalamat sa lahat ng members, mga kaibigan at mga nagtiwalang magpahatid ng tulong sa itogon. hayaan nyo pong sa pagkakataong ito ay i-quote namin ang winika ng aming kasamang social worker ng Itogon; "a million thanks to your group for sharing your blessings. a thousand fold goes back to all of you". ang mensahe pong ito ay di lamang para sa ADTREK kundi maging sa lahat ng aming donors and sponsors. hanggang sa susunod na pagsasama sama natin para sa mga nangangailangan...

ebadeg ja salamat shi imapantulong djo son sikamin!