Mar 15, 2005

halcon!!! halcon!!! halcon!!!
matapos ang ang dalawang araw na pag-akyat, sa wakas ay narating namin ang tuktok ng mt. halcon. ito ang ilan sa mga pictures ng group....


babalik daw uli kami dito... siguro mga.... two years or more...