Sep 9, 2004

Mt. Tapulao

The trek will test your limits and will truly separate the boys from the men....

Isang taon narin ang nakalipas noong umakyat ang tropa sa Mt Tapulao na matatagpuan sa Iba Zambales na may kabuuang taas na 2037 meters above sea level. Kuha ito sa sa campsite na may taas na 2000 meters, hindi lahat ay umabot sa peak dahil sa kakulangan ng panahon.